De Babbels

Driemaal per jaar geeft de Dutch SMV Friends het verenigingsorgaan SMVBabbels uit, kortweg Babbels. Leden weten dit enorm te waarderen, vanwege de professionele uitstraling, de fullcolour-druk en de gevarieerde inhoud, uiteenlopend van clubwetenswaardigheden, verslagen van evenementen en belevenissen van SMV-eigenaren tot techniek en particuliere advertenties. Heeft u een interessante bijdrage, stuurt u deze dan naar de redactie. Mocht u een bedrijf bezitten en de DSF-leden als een interessante doelgroep beschouwen, dan bieden wij u de mogelijkheid tegen een aantrekkelijk tarief te adverteren in de SMVBabbels. Neem hierover gerust eens, geheel vrijblijvend, contact op met de redactie. Oudere uitgaves van de Babbels zijn in zeer beperkte mate of helemaal niet meer beschikbaar. Zoekt u een bepaalde editie, raadpleegt u dan de secretaris van de Dutch SMV Friends. Ook kunt u bij hem tegen een geringe vergoeding een exemplaar bestellen van de SMV Modellengids, zoals die begin 2010 onder de leden van de DSF werd verspreid.